Kestävä talous

Silja Keränen

Julkisen talouden tasapainon saavuttaminen on tehtävä keskipitkällä aikavälillä kestävin, oikeudenmukaisin ja järkevin toimin. Julkisten palveluiden nopeasti tehdyt leikkaukset eivät näitä kriteerejä täytä. 

Julkinen talous on tarpeellista saada tasapainoon, koska on olennaista elää kestävästi myös taloudellisten reunaehtojen mukaan. On kuitenkin tärkeää tehdä tasapainotus kestävästi, oikeudenmukaisesti ja järkevin toimin keskipitkällä aikavälillä. Äkkiä tehdyt julkisten palveluiden leikkaukset eivät näitä kriteerejä täytä. Silloin käy helposti niin, että hetken päästä paine julkisille palveluille vain kasvaa – jos esimerkiksi koulutuksesta, sosiaaliturvasta tai sosiaali- ja terveydenhuollon ei-lakisääteisistä palveluista päädytään karsimaan. 

Julkisen talouden tasapainoa on haettava monipuolisin keinoin. Erilaiset ympäristölle haitalliset ja fossiilienergian tuotantoa tukevat tuet on syytä käydä huolellisesti läpi ja karsia sieltä. Työntekemiseen liittyen katsoisin tarkemmin työkyvyttömyyseläkkeen kriteerejä siten, että yhä useampi voisi kuntoutua takaisin työelämään, edes osittain. Asumistuen on todettu kohdentuvan hyvin, mutta saisiko tasapainoisemmalla aluepolitiikalla asumistuen tarvitsijoiden määrää vähennettyä. Lisäksi erilaisia tulonlähteitä on tarpeen käydä läpi – esimerkiksi sokerivero sekä oikeudenmukaisuuden nimissä suuria pääomatuloja saavien verojen korottaminen, varallisuusveron käyttöönotto. 

On myös tärkeää panostaa kansantalouden kestävään kasvattamiseen. Työllisyyden lisääminen erilaisin keinoin – esimerkiksi eläkeläisten työllisyyttä parantaen tai työkyvyttömyyseläkkeen määräaikaisuutta lisäten – on sekä talouden että ihmisten hyvinvoinnin kannalta tavoiteltavaa. Tällä hetkellä Suomessa on itse asiassa pula osaavasta työvoimasta, ja se on talouden kasvun suurimpia esteitä. Maahanmuuton lisääminen sekä koulutukseen – etenkin korkeakoulutukseen – panostaminen ovat tässä avainasemassa. 

Samaan aikaan osana talouden kestävää kasvattamista on vihreän siirtymän vauhdittaminen. Energiantuotannon, teollisuuden ja talouden eri sektoreiden muutos kohti vähähiilistä, kiertotalouspohjaista toimintaa luo itsessään työtä ja toimeentuloa.  

Lue lisää kirjoituksiani:

Talouspolitiikasta
Elinkeinoista ja yrittäjyydestä

    

Share Button