Elinvoimaiset metsät

Silja Keränen

Metsistä on moneen. Elinvoimaiset metsät ovat monimuotoisia luonnoltaan, toimivat hiilinieluina ja -varastoina, ovat virkistäytymisen ja hyvinvoinnin lähde sekä tarjoavat raaka-ainetta teollisuudelle. Meidän on mahdollista saavuttaa tämä kaikki, mutta se vaatii muutoksia metsäpolitiikkaan.

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen. Ensin se sitouduttiin tekemään vuoteen 2010 mennessä. Kun siinä ei onnistuttu, siirrettiin tavoitevuosi vuoteen 2020. Ja kun vieläkään ei onnistuttu, on uusi tavoitevuosi 2030. Metsät ovat Suomessa uhanalaisten lajien merkittävin elinympäristö – toki pitkälti siksi, että meillä on paljon metsää. 

Luonto joustaa ja sopeutuu aika paljon, mutta ei loputtomiin. Valitettava tosiasia on, että luonto köyhtyy koko ajan niin globaalisti kuin Euroopassakin, ja myös meillä Suomessa. Elämme jatkuvasti luonnon suhteen yli varojemme. Otamme velkaa tulevilta sukupolvilta.

On päivänselvää, että ikuisesti tällainen kehitys ei voi jatkua.Metsien rooli on myös mitä keskeisin, kun Suomi – ja Eurooppa, ja maailma – menevät kohti hiilineutraaliutta (eli kasvihuonekaasupäästöjen ja nielujen tasapainoa). Suomessa metsät ovat perinteisesti olleet iso hiilinielu. Vuonna 2021 tähän tuli muutos, kun hiilinielutaso pieneni merkittävästi. Siihen syynä olivat sekä laskentatavan muutos, ennätyssuuret hakkuut että ohjeita voimakkaammat harvennukset. 

Metsät ovat myös monelle meistä tärkeä virkistyksen ja hyvinvoinnin lähde. Lukuisat suomalaiset harrastavat retkeilyä, vaeltamista, metsästystä, marjastusta, sienestystä, hiihtoa, suunnistusta, geokätköilyä, metsänhoitotöitä, polkujuoksua, maastopyöräilyä… Jotain, mikä tapahtuu metsässä. 

Samaan aikaa metsät ovat teollisuuden raaka-aineen lähde. Metsäteollisuus on merkittävä työllistäjä ja osa kansantaloutta. Meidän on mahdollista yhdistää metsien monet arvot – luonnon monimuotoisuuden kohentaminen, hiilinielutason kasvattaminen, virkistysarvojen säilyttäminen sekä metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen. Se ei ole helppoa, mutta se on sitäkin tärkeämpää. 

Metsien lisäksi politiikan tekoni agendalla ovat keskeisesti myös muut ympäristökysymykset. Ilmastonmuutoksen hillintä kokonaisuudessaan, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, eläinten hyvinvoinnin parantaminen, vesien tilan kohentaminen, kaivosasiat ja energiantuotanto. 

Nämä kaikki, eli luonto-, ilmasto- ja ympäristökysymykset – sekä meidän metsät – olivat aikoinaan syy minulle lähteä mukaan politiikkaan. Olenkin tehnyt paljon töitä juuri näiden kysymysten parissa, ja kirjoituksia aiheista on vuosien saatossa kertynyt lukuisia. Lue lisää, mitä olen kirjoittanut:

Metsistä 
Ympäristöstä
Ilmastonmuutoksesta

Ja aihepiiriä läheisesti sivuten:

Kaivoksista
Maataloudesta
Energiasta
Liikenteestä

    

Share Button