Sähköä varastoon


Ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ylikulutuksen vuoksi energiapolitiikka tulee muuttumaan. Hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä ja uusiutumattomien luonnonvarojen tuhlauksesta on päästävä eroon. Onneksi meillä on vaihtoehtoja. Mitä nopeammin ne otamme käyttöön, sitä parempi niin ympäristön kuin taloudenkin kestävyyden kannalta.

Sähkön kulutuksen ja tuotannon on oltava joka hetki tasapainossa. Ydinvoimala tuottaa sähköä koko ajan saman verran, tuulivoima taas vaihdellen ja polttoprosesseja kannattaa myös ajaa mahdollisimman korkealla teholla koko ajan. Siksi vesivoimaa ja muuta säätökapasiteettia (esimerkiksi kaasuturbiineita) tarvitaan tämän tasapainon ylläpitämiseen. Samoin sähkön tuonti ja vienti naapurimaiden kesken auttavat tasapainon ylläpidossa.

Tulevaisuudessa meidän tulee tuottaa sähköä entistä enemmän uusiutuvalla energialla – auringolla ja tuulella. Biomassaa hyödynnetään lämmityksessä, liikennepolttoaineina ja säätövoimana. Uusiutuvien laajamittainen käyttö edellyttää energianvarastointitapojen kehittämistä. Tuulisina ja aurinkoisina aikoina tuotettaisiin sähköä mahdollisimman paljon. Kulutuksesta ylijäävä sähkö varastoitaisiin esimerkiksi sähköautojen akkuihin, pumppuvoimaloihin, vedyksi, synteettiseksi maakaasuksi… Tässä täytyy antaa mahdollisuus innovaatioihin ja teknologian kehitykseen.

Tekniikka tulee ihan varmasti kehittymään, kun sille antaa mahdollisuuden. Ovathan aurinkopaneeleidenkin hinnat tippuneet 80 % vuodesta 2007. Koska tulevaisuudessa sähköä tullaan varastoimaan, muuttuvat nykyiset uudet vesivoimahankehaaveilutkin tarpeettomiksi. Kollajaa ja Vuotosta ei tarvita, panokset tulisi ehdottomasti käyttää varastointitapojen kehittämiseen. Annetaan kauniin luonnon olla ja koskien virrata vapaana, kun meillä on oikeasti vaihtoehtoja.

Silja Keränen
Ympäristötekniikan diplomi-insinööri
Eduskuntavaaliehdokas (vihr.)
Kajaani

Julkaistu Kalevassa 1.2.2015:

2015-02-Kaleva-Sähköä varastoon

 

Share Button