Puurakentaminen ja luonnonmetsät


Kainuun Sanomien tekstaripalstalla kyseltiin minulta, miten lisääntyvän puurakentamisen voi yhdistää metsäluonnon monimuotoisuuden kohentamisen kanssa. (KS 28.6)

Ensinnäkin, luonnontilaisia, luonnon kannalta arvokkaita metsiä ei tule hakata. Näitä on esimerkiksi Metsähallituksella Lapin eteläpuolella 35 000 hehtaaria, eli noin viisi prosenttia valtion suojelemattomista metsistä. Nämä luonnontilaiset metsät tulisi suojella kiireesti.

Vaikka luonnonmetsät suojeltaisiinkin, jää Suomeen vielä runsaasti talousmetsää. Metsänhoidon menetelmissä on toki kehitettävää, jotta metsätalous saataisiin luonnon kannalta aidosti kestävälle pohjalle. Esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen osuutta pitäisi lisätä, laho- ja säästöpuiden määrää kasvattaa ja sekapuustoisuutta lisätä.

Hakkuita tehdään siis tulevaisuudessakin. Tärkeää on yhteensovittaa ne luonnon monimuotoisuuden kohentamisen sekä hiilinielutason kasvattamisen kanssa.

Kun tarkastellaan vielä erikseen puurakentamista, on siihen käytettävän puutavaran osuus verrattain pieni suhteessa Suomen kokonaishakkuumäärään. Merkittäväkin puurakentamisen lisääminen, ei juuri lisää hakkuupainetta. Iso osa sahatavarasta kun päätyy tällä hetkellä vientiin ja toisaalta iso osa hakatusta puusta selluksi.

Puurakennuksissa puuhun sitoutunut hiili on pitkään pois ilmakehästä, ja ovatpa puurakentamisen päästöt lisäksi betoni-teräsrakentamista pienemmät. Näin ollen puurakentamisen lisääntyminen on mielestäni hyvin toivottavaa.

Silja Keränen
diplomi-insinööri
puoluevaltuuston pj (vihr.)
Kajaani

—-
Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 2.7.2022.

Share Button