Painopiste ennaltaehkäisyyn ja perusterveydenhuoltoon


Nyt kun uudet hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa, on äärimmäisen tärkeää keskittyä palveluiden järkevään kehittämiseen. Kun uudistusta valtion päässä suunniteltiin, oli sen yksi keskeisistä tavoitteista terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Käytännössä keskeistä on painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisyyn sekä perusterveydenhuollon palveluiden vahvistamiseen. Näillä tavoin vältettäisiin kalliita korjaavia toimia, jotka usein myös tarkoittavat epäinhimillisen pitkiä hoitojaksoja sekä pitkittyneitä ongelmia. Painopisteen siirto vaatii rahallisia investointeja tässä hetkessä, mutta ne todennäköisesti maksavat itsensä jopa moninkertaisesti takaisin hieman myöhemmin.

Esimerkkeinä voisi nostaa lapsiperheiden kotipalvelun laajentamisen, joka erittäin todennäköisesti vähentää lasten huostaanottojen määrää. Vastaavasti hyvin toimivat, matalalla kynnyksellä ja ajoissa saavutettavat mielenterveys- ja päihdepalvelut ehkäisevät ongelmien pitkittymistä ja monimutkaistumista. Pitkittyneinä niiden hoitaminen on kalliimpaa ja lisäksi tilanne tietysti ihmistenkin kannalta epäinhimillisempi.

Tämä painopisteen siirto on erityisen tärkeä huomioida nyt, kun hyvinvointialueet ovat juuri aloittaneet toimintansa. Haasteen aiheuttaa rahoituksen niukkuus niin hyvinvointialueilla kuin valtiontaloudessakin. Kun valtiontalouden tasapainotustarve on mittava, on äärimmäisen suuri vaara, että painopisteen siirtoon tarvittavia varoja ei löydy. Se taas on hyvin lyhytnäköistä politiikkaa, johon meillä ei kyllä olisi varaa.


Kirjoitus on julkaistu Koti-Kajaanissa 29.3.2023.

Share Button