Terrafame ja uraani


Terrafame hakee lupaa ottaa malmista liukeneva uraani talteen, eli aloittaa uraanintuotanto kaivosalueellaan. Koska uraani liukenee malmista joka tapauksessa, mielestäni sen talteenotto ja hyödyntäminen on järkevää. Tällä hetkellä uraani päätyy sekä kipsisakka-altaille että sekundääriliuotuskasoille.

Vaikka en vastustakaan Terrafamen uraanintalteenottoa, tulee sen luvitus hoitaa mielestäni kunnolla. Talvivaaran aikana ja nyt Terrafamenkin kohdalla, uraanintalteenotosta ei aluksi ole puhuttu halaistua sanaa. Vaikka ainakin Terrafamelle on erinomaisesti ollut tiedossa uraanin käyttäytyminen bioliuotuksessa. Olisi ollut reilua kertoa heti aluksi kaivoksen ylösajon alkaessa, että jossain vaiheessa tullaan todennäköisesti hakemaan lupaa uraanintuotantoon.

Kunnolliseen luvituksen hoitamiseen kuuluvat myös yleisötilaisuudet. Sotkamon tilaisuudesta ilmoitettiin todella lyhyellä varoajalla. Kajaanissa tilaisuutta ei ole järjestetty lainkaan, vaikka kaivos on myös Kajaanin kaupungin alueella. Kajaanissa tulee järjestää tilaisuus, ja Sotkamossa uudelleen. Molemmista tarvitaan tieto riittävän ajoissa.

Lisäksi, ydinenergialain mukaan sijaintikunnan lupa on oltava ydinvoimalalle, uraanikaivokselle sekä ydinjätteen loppusijoittamiselle. Nyt tätä lupaa ollaan kysymässä vain Sotkamolta, vaikka Terrafamen kaivos sijaitsee myös Kajaanin puolella. Myös Kajaanilta, käytännössä kaupunginvaltuustolta, tulee kysyä lupa.

Silja Keränen
Diplomi-insinööri
Kaupunginvaltuutettu (vihr.)
Kajaani

——–

Kirjoitus on julkaistu Kainuun sanomissa ja Sotkamo-lehdessä 3.1.2018.

Share Button