Terrafamen kipsisakka-allasta ei saa käyttää


Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen siitä, että Terrafamen kipsisakka-allasta ei enää saa käyttää. Metallipitoisille jätteille pitäisi olla erillinen sakka-allas. Tai olisi pitänyt olla jo vuodesta 2007 alkaen. Vuoden 2014 ympäristölupa vahvisti asian.

Näin oleellinen asia hukkuu helposti Talvivaara-Terrafame-yhtiöiden äärettömän monimutkaiseen lupaprosessiin useampine lupineen, täydennyksineen, valituksineen ja päätöksineen eri oikeusasteista. Viimeisimpänä tässä vyyhdissä on Vaasan hallinto-oikeuden antama päätös Suomen luonnonsuojeluliiton valituksesta keskuspuhdistamolle myönnetystä luvasta. Päätös vahvisti, että kipsisakka-allasta ei olisi saanut käyttää tämän vuoden alusta.

Asian ydin on se, että kipsisakka-altaille sijoitettavat metallipitoiset sakat – eli jätteet – ovat sen verran vaarallisia, että nykyisen kipsisakka-altaan rakenteet eivät ole riittävän turvallisia.

Tämä asia on kaivoksen toiminnan kannalta oleellinen. Juuri pohjarakenteissa piilee potentiaalinen riski. Kipsisakat, sekundäärikasat ja sivukivikasat kun ovat alueella vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja. Ja niistä voi ajan myötä päästä ympäristöön merkittäviä määriä haitallisia aineita. Siksi on aivan keskeistä, että rakennetaan luvan vaatimat altaat. Niiden pohja- ja pintarakenteet on rakennettava estämään haitalliset päästöt.

Monta asiaa Terrafame on saanut Talvivaaran jäljiltä kuntoon. Tämäkin olisi pitänyt hoitaa jo aikaa sitten, koska se on lupaehdoissa. Itse suhtaudun kaivokseen pääosin positiivisesti. Mutta asiat pitää hoitaa kunnolla. Myös tämä.

Silja Keränen
Diplomi-insinööri
Kaupunginvaltuutettu (vihr.)
Kajaani

—-
Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 17.12.2018.
Hieman muokattuna kirjoitus on julkaistu myös Kalevassa 20.12.2018.

Share Button