Valtuustoaloite: Pöllyvaaran hakeminen Metso-suojeluohjelmaan ja sen myötä alueen luonto- ja virkistysarvojen kehittäminen


Kajaanin Vihreiden valtuustoryhmä ja toivottavasti moni muukin valtuutettu on esittämässä tänään kaupunginvaltuuston kokouksessa, että Pöllyvaaran ulkoilualue haettaisiin Metso-suojeluohjelmaan ja sen myötä alueen luonto- ja virkistysarvoja kehitettäisiin.

Pöllyvaara on kajaanilaisten erittäin tärkeä virkistysalue kaupungin ydinkeskustan tuntumassa, joen pohjoispuolella. Pöllyvaarassa hiihdetään, lenkkeillään, poimitaan marjoja ja sieniä, suunnistetaan, samoillaan, tarkkaillaan luontoa ja meneepä alueen läpi moottorikelkkaurakin. Voisi arvioida, että alueella liikkuu joka päivä kymmenestä jopa satoihin ihmisiin.

Pöllyvaaran luontoarvot ovat merkittäviä. Vaaran päällä on vanhaa kuusikkoa ja alempana lehtomaista metsäaluetta, erilaisia yksityiskohtia unohtamatta. Pöllyvaara täyttää Metso-suojeluohjelman kriteerit. Ehdotettu alue on noin 70 hehtaaria rajautuen Hetteenmäen pientaloihin, sähkölinjaan, Paltaniementiehen, Pöllyvaarantiehen ja Ahontiehen. Rajaus tietysti tarkentuu neuvottelujen myötä.

Metso-suojeluohjelmassa alueelle tehtäisiin hoito- ja käyttösuunnitelma kaupungin ja ELY-keskuksen yhteistyönä, jotta monipuolinen virkistyskäyttö voi jatkua ja edelleen lisääntyä. Esimerkiksi puita voidaan poistaa valaistun uran varsilta, jotta hiihtoladulle sataa lunta. Moottorikelkkaura säilyy ja iltarastien järjestäminen on edelleen mahdollista. Raskaita metsätaloustoimenpiteitä alueella ei enää tehtäisi.

Alueelle on tehty metsäsuunnitelma, jonka mukaan vanhaan kuusikkoon hakattaisiin kolme noin hehtaarin kokoista aukkoa sekä harvennettaisiin kuusikkoa konetyönä. Tällaiset hieman kevennetyt talousmetsien hoitotoimet eivät sovi Pöllyvaaran kaltaiseen luontoarvoiltaan merkittävään ja monelle kajaanilaiselle rakkaaseen metsään. Puukauppatuloja paljon tärkeämpää on se, että mahdollisimman moni käy metsässä mahdollisimman usein. Pöllyvaaraan suunnitellut ja osin toteutetut raskaat metsänhoitotoimet eivät houkuttele sinne menemään, päinvastoin. Siitä yhtenä indikaationa on ’Ei avohakkuita Pöllyvaaraan’ –adressiin kertyneet 630 nimeä.

Lisäksi Pöllyvaaraa voitaisiin hyödyntää huomattavasti nykyistä enemmän matkailussa, koska se sijaitsee alle kilometrin päässä Raatihuoneentorilta.

Metso-suojeluohjelmassa alueen omistus voi säilyä kaupungilla tai se voidaan luovuttaa valtion omistukseen. Samoin voidaan sopia joko pysyvästä tai määräaikaisesta suojelusta. Koska Pöllyvaaran sijainti on kaupungille strategisesti tärkeä, suojelu voitaisiin aloittaa määräaikaisena ja säilyttää alue kaupungin omistuksessa. Toki toisaalta alueen virkistyskäyttö on niin merkittävää, että tuskin sitä koskaan tullaan esimerkiksi kaavoittamaan asuinkäyttöön. Vastaavanlainen kaupungille strategisesti tärkeä alue on suojeltu Kuopiossa, jossa Puijo kuuluu Metso-suojeluohjelmaan.

Pöllyvaaran itälaidalle on asemakaavoitettu kerros- ja rivitaloja. Kaavoitetun alueen omistaa UPM ja kaupunki. Kaupunki tietysti vastaa vain omistamansa alueen hakemisesta Metso-ohjelmaan. Samassa yhteydessä olisi syytä käydä neuvotteluja UPM:n kanssa, jos he lähtisivät myös suojelemaan omistamansa alueet. Luontoarvojen (etenkin liito-orava) vuoksi on epätodennäköistä, että kaavoitettua aluetta voidaan rakentaa.

Suojelusta saa korvauksia. Kaupungit ja kunnat saavat enintään 50 % kohteen metsätaloudellisesta arvosta. Yksityisen toimijan, UPM:n, korvausprosentti on suurempi ja lisäksi kaavoitetun tonttimaan arvon menetys voidaan katsoa korvattavaksi. Puukauppatuloja huomattavasti merkittävämpiä kaupungille ovat virkistyskäytön tuomat hyödyt: terveet ja hyvinvoivat asukkaat sekä vetovoimatekijänä tuollainen metsäalue aivan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa.

 

 

 

(Tämän ehdotuksen faktat on Metso-ohjelman osalta tarkistettu Ely-keskuksen ylitarkastaja Jouko Saastamoisen kanssa ja kaupungin kaavoitustilanteen osalta kaupunginarkkitehti Anne Siltavuoren kanssa.)
Lisätietoa:

Pöllyvaaran metsäsuunnitelma: http://www.kajaani.fi/Ajankohtaista/Muut-ajankohtaiset/Pollyvaaran-metsasuunnitelma/
Ei avohakkuita Pöllyvaaraan -adressi: http://www.adressit.com/pollyvaara
Metso-ohjelmasta: http://www.metsonpolku.fi/fi/index.php
Kajaanin ajantasainen kaavoitustilanne kartasta: http://kartta.kajaani.fi/ims

Share Button